KOHOUTOVICE

jádro obce

1. snímek: 1970; zdroj: AMB
2. snímek: 25. dubna 2007; zdroj: Panoramio - uživatel Frimi, kterému tímto děkuji
Stavba panelových sídlišť v Kohoutovicích začala v r. 1971. Převážná část původní vsi v údolí zůstala zachována, samotné jádro obce (v levé horní čtvrtině obrázku) však zcela zaniklo.