Plachtová mapa Prahy v měřítku 1:15 000. Podle průzkumu, provedeného čtenářem Radkem Vyskočilem (děkuji), je zřejmě z roku 1948 (určeno na základě vývoje trolejbusových tratí); R. V. vyslovil domněnku, že mapa byla vydána u příležitosti XI. Všesokolského sletu, což se i mně jeví jako velmi pravděpodobné. Mapa je v dost špatném stavu - zmačkaná, křivě podlepená a politá kafem nebo čím. Taky stála jen osm korun..

Rozlišení obrázků je 150 dpi, celý plán má 6,5 MB.