VINOHRADY

Pálavské náměstí

Pálavské náměstí

1. snímek: 1985 až 1987, autor: Ladislav Kašík
2. snímek: 2011-02-06
Linka 53 byla zavedena v r. 1985, od 1. září 1987 začaly jezdit na sídliště trolejbusy.

1. snímek: 1995, autor: Petr Fiala
2. snímek: 2009-10-31
Snímek je patrně z léta roku 1995 - toho roku byl uveden do provozu trolejbus na snímku, a do 1. 12. 1995 jezdily přes Pálavské náměstí právě 2 linky, jak je patrné z cedulek na zastávce. Poté přibyla linka 146. Informace pochází z tohoto dokumentu.