ŽIDENICE

Svatoplukova ulice

Stará Osada během přestavby

1. snímek: 1982 až 1983; zdroj: AMB
2. snímek: 2009-02-01
Podle plánů města od Kartografie Praha byla tramvajová trať z této křižovatky odsunuta mezi dubnem 1982 a prosincem 1983. AMB udává u tohoto snímku dataci 1985.

1. snímek: 1982 až 1983; zdroj: AMB
2. snímek: 2009-02-01
Domy v popředí byly nedlouho po pořízení snímku asanovány kvůli průtahu velkého městského okruhu. Ulička v pravé části snímku představovala jeden ze zbytků původního jádra Židenic - odtud název Stará Osada. Datace vychází opět z plánů od Kartografie Praha - AMB udává u snímku rok 1986.