ZNOJMO

Masarykovo náměstí - horní část s radnicí a OD Dyje

Masarykovo náměstí - kapucínský klášter

1. snímek: 60. léta 20. stol.; zdroj: asi www.znojmak.info (momentálně nefunkční odkaz)
2. snímek: 3. června 2008; autor: Pavel Šemora

1. snímek: 60. léta 20. stol.; zdroj: asi www.znojmak.info (momentálně nefunkční odkaz)
2. snímek: 3. června 2008; autor: Pavel Šemora