STRÁNKY PRO NÁVRATY V ČASE

Tento web je věnován starým fotografiím a mapám, s jejichž pomocí se pokouším polapit čas. Zachycuje proměny míst a krajiny v čase tak, aby byl navozen pohled ze totožného místa v různých okamžicích. Může to být pohled shora - k tomu slouží staré mapy - ale hlavně bych tu rád shromažďoval dvojice starých a soudobých fotografií, ke kterým se mi podařilo nedávno nalézt (a s vypětím sil obšlehnout) i hezký prolínací skript.

... nejnovější změny:

přidány fotografie Strážnice, Maloměřic, Vinohrad a Židenic, doplněny fotografie Žabovřesk a Králova Pole. Taky jsem doplnil prolínačky ke všem dvojicím, kde dosud nebyly. Tím se bohužel ukázalo, jak mizerně jsou některé (hlavně dřívější) dvojice nasnímané a slícované. Ty nejtragičtější případy jsem proto odstranil, časem se mi snad podaří je dokončit a znovu vystavit.. (říjen 011)

doplněny fotografie Komárova a Husovic (červen 011)

přidány fotografie Žabovřesk (leden 011)

přidány fotografie Uničova a Znojma, přebrány a doplněny odkazy (listopad 010)

přidány fotografie Bystrce, Kohoutovic, Komárova a Králova Pole, nově s použitím prolínacího skriptu.. (září 010)

... chystá se:

postupné doplňování existujících torz, a časem snad i něco o brněnských hřbitovech, uvidíme..